Przegląd lęborskiRozmowa z Jerzym Bańką, nowym wójtem gminy Cewice

– W wyniku wyborów samorządowych w powiecie lęborskim jest Pan jedynym nowym włodarzem gminy. Wygrał pan wybory rywalizując z Jerzym Pernalem …

– Czuję się przede wszystkim zobowiązany wobec mieszkańców gminy. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego w jakiej kondycji jest gmina. Zarówno pod względem finansowym jak i oczekiwań zmian. Czeka mnie wiele pracy. Wiele z jej aspektów poznałem w okresie minionych ośmiu lat, gdy byłem radnym. Bycie jednak wójtem zobowiązuje i ciąży na mnie ogromna odpowiedzialność. Wiem, że przy dobrej współpracy z radnymi uda się wiele rzeczy zrobić. Większość z nich znam od lat i wiem, że są to ludzie kompetentni i odpowiedzialni.

– Jaki ma Pan plan działań na najbliższy okres ?

To, oprócz ciągłości spraw pozostawionych przez poprzednika, przede wszystkim nowy budżet. Są już jego zarysy, ale razem z nowo wybranymi radnymi chcę się przyjrzeć dokładnie jak ten budżet jest zbudowany. Muszę również poznać urzędników, którzy będą realizowali moją wizję funkcjonowania gminy. Jak najszybciej chciałbym również poznać nowe władze starostwa oraz wybrać się do wojewody i marszałka województwa. Nie ukrywam, że pokładam duże nadzieję na dobrą współpracę ze wszystkimi władzami gmin ościennych.

– Zmieni Pan wizerunek gminy ?

– Na pewno dołożę starań, aby o naszej gminie mówiono tylko dobrze. Mam nadzieję, że znajdziemy wspólnie kilka rzeczy, które warto wypromować na zewnątrz. Na pewno w jakimś okresie czasu nastąpią zmiany kadrowe. Będę starał się dobierać takich ludzi, którzy mają pomysły na rozwój gminy, i którzy poświęcą swój czas i energię dla ogółu naszej społeczności.

– Dziękuję za rozmowę

Mirosław Pawski… i po wyborach !

W Cewicach odbyła się pierwsza, po wyborach samorządowych, sesja Rady Gminy. Nowo wybrani rajcy odebrali nominacje i złożyli ślubowanie. Przysięgał też nowy wójt Jerzy Bańka, który podziękował za poprzednią kadencję ustępującemu włodarzowi gminy, Jerzemu Pernalowi. Wybrano również przewodniczącego Rady Gminy. Jednogłośnie na to stanowisko powołano Wiesława Kellera. W głosowaniu tajnym wybrano jego dwie zastępczynie – Marzenę Reclaf oraz Mariolę Szyca.

Gmina Cewice jest jedyną jednostką samorządową, w której w rezultacie wyborów samorządowych zmieniony został włodarz gminy. W pozostałych gminach i miastach wybrano wójtów i burmistrzów, którzy pełnili tę funkcję w ubiegłej kadencji. W Łebie pozostał na swoim stanowisku Andrzej Strzechmiński, w Lęborku wybrano ponownie Witolda Namyślaka, w Nowej Wsi Lęborskiej pozostał wójtem Ryszard Wittke i w Wicku jednogłośnie w pierwszej turze wybrano wójtem Dariusza Waleśkiewicza.

Zmiany nastąpiły w powiecie lęborskim. W wyniku koalicji części radnych Platformy Obywatelskiej i Ziemi Lęborskiej z radnymi Prawa i Sprawiedliwości na starostę wybrano Alicję Zajączkowską, jej zastępcą został Edmund Głąbiewski.

(paw)Ogólnopolski konkurs recytatorski

Zapraszamy do udziału w Eliminacjach powiatowych 63 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczczenia Stulecia Odzyskania Niepodległości. 

Regulamin i karty zgłoszenia dostępne są na naszej stronie: www.mdklebork.tivi.net.plSpacer „Śladami Niepodległości”

21 lutego 2018 lęborscy Przewodnicy PTTK i LOT „Ziemia Lęborska-Łeba” zapraszają wszystkich do udziału w spacerze po Lęborku pt.„Śladami Niepodległej”. Impreza wpisuje się w tegoroczne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zbiórka o godz. 17.00 przed budynkiem dworca PKP (Stacja Kultura), czas trwania ok. 2 godziny.Zespół Tańca Dawnego La Danza Antica

Już za kilka dni – 21 lutego 2018r. Zespół Tańca Dawnego La Danza Antica wystąpi podczas Koncertu Inaugurującego 40 Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, jako laureat Złotej Harfy Eola z 2017r., otrzymanej za spektakl pt. „Zatrzymać czas”.

Podczas ubiegłorocznej, 39 edycji festiwalu – Romana Agnel – dyrektor Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza” oraz członek jury „Scholi Cantorum” przyznała po raz pierwszy, zespołowi La Danza Antica tytuł zespołu – rezydenta, będący wyróżnieniem dla młodych, zdolnych artystów. Dzięki temu Zespół Tańca Dawnego La Danza Antica prowadzony przez panią Teresę Szczepańską dostał szansę na zaprezentowanie się szerokiej publiczności na Rynku Głównym w Krakowie, podczas 18 Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza” (w sierpniu 2017r.)

Oto skrót spektaklu pt. „Zatrzymać czas”. Zapraszamy do oglądania. Umowa podpisana. Lębork pozyskał 21,5 mln zł na budowę Węzła przesiadkowego

– Miasto Lębork dobrze przygotowało projekt i został on wysoko oceniony przez Zarząd Województwa – mówił podczas uroczystości podpisania umowy na realizację projektu „Budowa węzła integrującego podsystemy transportu zbiorowego i indywidualnego wraz z budową i modernizacją dróg, ścieżek oraz tworzenie tras rowerowych o charakterze transportowym” Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

12 września br. w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku uroczyście podpisano umowę na realizację wartego ponad 27 mln zł ważnego projektu transportowego w naszym mieście.  Umowę ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisał Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk,  Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Wiesław Byczkowski, a ze strony Miasta Lęborka Burmistrz Miasta – Witold Namyślak oraz Skarbnik Arleta Bałon. W uroczystości uczestniczyli członkowie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lębork, radni i media.

Budowa lęborskiego Węzła Przesiadkowego przy dworcu PKP ma kosztować ponad 27 mln zł. Dotacja Marszałka Województwa Pomorskiego pozyskana przez miasto to 21 mln 254 tys., 983 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Inwestycja finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizowana ma być do końca 2019 roku. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka.

Transportowa inwestycja odmieni okolice dworca PKP i pobliskich ulic oraz poprawi komfort pasażerów komunikacji kolejowej i autobusowej. W ramach budowy Węzła Przesiadkowego powstanie m.in. długo wyczekiwany tunel pod torami łączący dworzec z ul. Żeromskiego oraz prawie 200 miejsc parkingowych.

W ramach wielomilionowej inwestycji zagospodarowany zostanie rozległy teren przydworcowy. Przy dworcu PKP powstanie pętla autobusowa z 9 zadaszonymi stanowiskami dla lokalnych przewoźników wraz z parkingiem dla autobusów i co równie ważne parking dla 124 pojazdów osobowych (obecnie niezagospodarowana część ul. Dworcowej) oraz mniejsze parkingi przy ul. Żeromskiego (49 miejsc), u zbiegu ulic Dworcowej i Sienkiewicza (29 miejsc) i 10 Marca (11 miejsc). Nowością będą miejsca postojowe typu kiss & ride o ograniczonym czasie postoju 3-5 minut dla wysiadających lub wsiadających pasażerów. Wybudowane zostaną ścieżki rowerowe i zadaszony parking dla rowerów oraz postój taxi.

Na całej długości wyremontowana wraz z chodnikami zostanie ulica Dworcowa i Warszawska. Ta druga na skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką zyska tzw. bezpieczne wyniesione skrzyżowanie co zwiększy bezpieczeństwo uczniów „Rolniczaka”. Wybudowane zostaną też nowe zatoczki i wiaty autobusowe. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. 10 Marca pozwoli na remont nawierzchni ulicy i chodników do wysokości hotelu. Podobny zakres prac tj. budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem ulic i chodników czeka ul. Sienkiewicza (odcinek od Dworcowej do Grunwaldzkiej) oraz Grunwaldzką (od Sienkiewicza do Zwycięstwa).

Część obecnych skrzyżowań zastąpią bezpieczne ronda: Dworcowa – Warszawska, I Armii WP – Warszawska, Dworcowa – Sienkiewicza. Wyremontowana i udrożniona aż do I Armii WP (przy stacji „Orlenu”) zostanie ulica Dworcowa. Z ulicą I Armii WP łączyć ona się będzie skrzyżowaniem o ruchu okrężnym. Takie rozwiązanie wyprowadzi część ruchu z ul. Warszawskiej i 10 Marca, a dworzec PKP uzyska nowe, alternatywne połączenie. Zmiany obejmą Park im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Stawek w parku przebudowany zostanie na przepływowy zbiornik retencyjny, podniesiony zostanie też teren parku. W ramach prac dodatkowych niezwiązanych z budową Węzła wyremontowane zostaną parkowe alejki. Na całym obszarze Węzła Przesiadkowego zamontowane zostanie nowe oświetlenie – 130 nowoczesnych lamp ledowych co pokazuje skalę transportowego przedsięwzięcia.

W ramach projektu Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku zakupi 5 nowoczesnych autobusów spełniających normę ekologiczną Euro 6. Pozwoli to na rozbudowanie sieci połączeń m.in. w dzielnicy Lębork-Wschód czy w rejonie ulicy Harcerzy.Remont komina kotłowni KR-1

We wrześniu br. na terenie kotłowni KR-1 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Traugutta/I Armii Wojska Polskiego przeprowadzono remont komina kotłowni. W jego efekcie komin został skrócony o 6 metrów, zamontowano na nim też nowe urządzenia. Koszt niezbędnego remontu przeprowadzony przez specjalistyczną firmę z Suchego Dębu wyniósł ponad 100 tys. zł.

Systematycznie zlecana kontrola pionowości komina ceramicznego wykazała niebezpieczne odchylanie się jego końcówki (odcinek o długości około 6 m) od pionu. Zlecona ekspertyza wykazała pęknięcie górnego segmentu komina, skorodowane obręcze i częściowo wypłukane fugi oraz odpadające główki cegieł trzonu komina. W zaleceniach ekspertyzy było pilne zmniejszenie wysokości komina o około 5 m w celu odzyskania jego stateczności. Przyczyną takiego stanu technicznego budowli była najprawdopodobniej erozja materiałów. Na podstawie ekspertyzy i wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. do Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą rozbiórkę fragmentu trzonu komina pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

Remont ceglanego komina polegał na:

  • rozbiórce 6 m komina,
  • demontażu galerii na wysokości:+ 55 m,
  • wykonaniu żelbetowego pierścienia osadczego,
  • wykonaniu zwężki stalowej 1600/1000 o wysokości 1 m i jej montażu,
  • demontażu istniejącej schodni
  • montażu nowej drabiny włazowej,
  • montażu nowej instalacji odgromowej.

Wykonawcą robót był Zakład Remontowy „FIMAR” Sp. z o.o. z Suchego Dębu.

Warto zaznaczyć, że zmniejszenie wysokości komina i zastosowanie zwężki stalowej 1600/1000 nie spowoduje zwiększenia zapylenia w pobliżu kotłowi. Wielkość ta zależy od zainstalowanych urządzeń odpylających i ich skuteczności. Prowadzone przez przedsiębiorstwo prace modernizacyjne układu odpylana zainstalowanych jednostek kotłowych (spowodowane zmieniającymi sie przepisami ochrony środowiska) spowodowały, że ilości odprowadzonych do atmosfery popiołów zmniejszyła się wielokrotnie. Normy, dla zainstalowanych w MPEC Sp. z o.o. jednostek kotłowych, obowiązujące do 2005 roku zezwalały na zawartość popiołów w gazach odlotowych do 1000 mg/mu3. Obowiązujące dzisiaj przepisy zezwalają na zawartość popiołów w gazach odlotowych do 100 mg/mu3. Obowiązuje zasada maksymalnego przechwytu zanieczyszczeń, a nie zwiększania powierzchni na którą się oddziaływuje. Skuteczność zainstalowanego w MPEC Sp. z o.o. odpylania wynosi 98%. Przedsiębiorstwo systematycznie wykonuje pomiary emisji pyłu, SO2, NO2 i CO. Pomiary nie wykazują przekroczeń.

Komin ceramiczny na kotłowni KR-1 został wykonany przez Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych „Piecobudowa” z Bydgoszczy w latach 1975/76 r. Wówczas jego całkowita wysokość wynosiła ok. 60 m.Budżet Obywatelski 2018 – co mieszkaniec wiedzieć powinien

Burmistrz Miasta Lęborka informuje mieszkańców Lęborka o sposobie głosowania, wykazie punktów (miejsc) do głosowania, adresie strony internetowej oraz dniach i godzinach głosowania nad złożonymi projektami w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok.

Głosowanie nad listami projektów złożonych w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok przeprowadza się w formie:

a) elektronicznej – za pomocą interaktywnego formularza oraz

b) papierowej – za pomocą papierowej karty do głosowania.

Głosowanie w formie elektronicznej odbywać się będzie za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: projekt.obywatelskilebork.pl w terminie od 1 października 2017 r. do 14 października 2017 r.

Głosowanie w formie papierowej odbywać się będzie:

1) w Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10 (lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych), w dniach od 1 października 2017 r. do 4 października 2017 r. w godz. 10.00 – 18.00;

2) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku, ul. Kościuszki 14, w dniach od 5 października 2017 r. do 8 października 2017 r. w godz. 10.00 – 18.00;

3) w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w dniach od 9 października 2017 r. do 14 października 2017 r. w godz. 10.00 – 18.00.

Przypominamy, że uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są mieszkańcy Miasta, którzy ukończyli 16 lat nie później niż na 7 dni przed pierwszym dniem głosowania.

Poniżej zamieszczamy również wykaz projektów w poszczególnych kategoriach złożonych w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok.

http://www.lebork.pl/aktualnosci/budzet-obywatelski-2018-co-mieszkaniec-wiedziec-powinien/Rozbudowa parkingu przy Staszica i Dygasińskiego

Trwa rozbudowa parkingu u zbiegu ulic Staszica i Dygasińskiego. Wybudowany w połowie ub. r. parking jest rozbudowywany o kolejne 8 miejsc postojowych. Podobnie jak we wcześniejszej inwestycji podłoże zostanie utwardzone ażurowymi płytami. Budowa nowych miejsc parkingowych ułatwi m.in. korzystanie z pobliskiego kompleksu sportowego i cieszącego się dużą popularnością nowego placu zabaw „Pod papugami”.

Z miejsc postojowych skorzystają także rodzice odwożący dzieci do szkoły czy hali sportowej. Po przemianowaniu Gimnazjum nr 2 w Szkołę Podstawową nr 7 wzrosła liczba rodziców odwożących dzieci do szkoły (I klasa).„Kręci mnie bezpieczeństwo”

Dzielnicowi oraz funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką społeczną z Lęborka przeprowadzili spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych w Lęborku ale również w szkołach z terenu gminy Cewice, w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”, która organizowana jest pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym tematem rozmów z dziećmi było ich bezpieczeństwo w trakcie roku szkolnego oraz w trakcie drogi do szkoły ale również zagrożeniach jakie niesie ze sobą nieostrożne korzystanie z internetu oraz odpowiedzialności za popełniane czyny niezgodne z prawem.

Funkcjonariusze prowadzący spotkania przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznych zachowań na drodze oraz w jej obrębie. Opowiedzieli także o zasadach zachowania się gdy widzimy jakieś zdarzenie zagrażające życiu ale również o konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa podczas podróży samochodem. Słuchacze dowiedzieli się również od mundurowych jaką odpowiedzialność za swoje czyny ponoszą dzieci i młodzieży oraz o bezpiecznych zachowaniach w cyberprzestrzeni. Dzieci wykazały się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa na drodze i znakomicie radziły sobie z odpowiedziami na pytania stróżów prawa. Najmłodszym uczestnikom spotkań policjanci rozdali elementy odblaskowe które przekazały szkoły. Spotkania policjantów z dziećmi w roku szkolnym mają charakter prewencyjny i z pewnością przyczyniają się do poprawy wiedzy młodych ludzi na tematy zagrożeń, z którymi czasem nieświadomie mogą się spotkać. Prowadzący spotkania mają nadzieję, że wiedza jaką przekazali dzieciom zaowocuje brakiem narażania się na niebezpieczne sytuacje najmłodszych mieszkańców powiatu lęborskiego.KOLIZJE DROGOWE W POWIECIE LĘBORSKIM

W ostatnim dniach policjanci pracowali na miejscu kilku kolizji drogowych, do jakich doszło w tym czasie w powiecie lęborskim. Wczoraj było ich 9. Apelujemy do kierowców o rozważną i ostrożną jazdę!

Podczas minionych kilku dni, w powiecie lęborskim miało miejsce kilka poważnych kolizji. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło wczoraj na terenie gminy Wicko, gdzie pojazd  specjalnego przeznaczenia, przewożący mleko, uderzyły w drzewo. Na szczęście w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Wyciągnięcie kierującego tym pojazdem mężczyzny, wymagało użycia specjalistycznego sprzętu a po wyglądzie zniszczonego pojazdu widać jak poważne było to zdarzenie. W tym przypadku kierujący nie zapanował nad pojazdem i w momencie wymijania innego pojazdu zjechał na pobocze, uderzając w drzewo. Droga w tym miejscu była częściowo zablokowana. Kierujący został ukarany mandatem karnym a policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny zniszczonego pojazdu.

Kolejne zdarzenie również wyglądało bardzo poważnie. Kierujący pojazdem osobowym marki Mercedes zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Auto zostało bardzo zniszczone ale kierującemu nic się nie stało. W dniu wczorajszym na terenie Lęborka doszło do 4 kolizji drogowych pojazdów osobowych, w których przyczyną było nie zachowanie należytej odległości od poprzedzającego pojazdu. Ponad to w większości przypadków powodem kolizji było niedostosowanie techniki jazdy do warunków panujących na drogach ale również nie ustąpienie pierwszeństwa oraz nie upewnienie się co do możliwości wykonania manewru.

Mundurowi, sprawców kolizji ukarali mandatami karnymi oraz zatrzymali dowody rejestracyjne od pojazdów, których stan techniczny nie pozwalał na dalsza jazdę. Wszyscy kierujący byli trzeźwi.

Apelujemy do kierowców o rozważną i ostrożną jazdę! Jesienią musimy reagować na mogące szybko zmieniać się warunki atmosferyczne. Pamiętajmy o swoim zdrowiu i życiu, ale również o bezpieczeństwie innych użytkowników dróg.

Kierowco pamiętaj!

– o utrzymywaniu odstępu niezbędnego do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu,

– dostosuj prędkość do warunków panujących na drodze,

– zachowaj szczególną ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowań uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.POLICJANCI ZATRZYMALI PODROBIONE TOWARY

Lęborscy policjanci, zwalczający przestępczość gospodarczą ustalili, że w jednym z pawilonów handlowych w Łebie sprzedawane są przedmioty z podrobionymi znakami towarowymi.Podejrzenia mundurowych potwierdziły się gdyż na miejscu znaleźli ponad 100 sztuk podrobionych perfum znanych marek oraz ponad 100 sztuk odzieży znanych światowych firm. Przedmioty zostały zabezpieczone przez mundurowych śledczy ustalą, skąd pochodzą podrobione ubrania i perfumy. Wstępna wartość zatrzymanych przez policjantów tzw. „podróbek” oszacowana została na ok. 38 tys. złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.  Właścicielowi stoiska za wprowadzanie w obrót towarów oznaczonych podrobionymi znakami grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 a w przypadku gdy proceder był stałym źródłem dochodu kara może wynosić nawet do 5 lat.


Weronika najlepsza

Weronika Hallmann, zawodniczka UKS Solex Lębork wyrasta na sprinterkę europejskiego i światowego formatu w stylu klasycznym. W czeskiej Pradze, w wielomeczu pływackim reprezentacji narodowych juniorów: Austrii, Bułgarii, Cypru, Czech, Grecji, Izraela, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy i Polski, podopieczna trenera Dariusza Gromulskiego ustanowiła nowy rekord Polski 17-latek. Czas 0:31,70 s. dał Weronice pierwsze miejsce w wyścigu na 50 metrów stylem klasycznym poprawiając dotychczasowy rekord Polski o pięć setnych sekundy.

Z Pragi Weronika przywiozła trzy medale: 2 złote i 1 srebrny. Drugie złoto wywalczyła wspólnie z koleżankami: Julią Koluch, Barbarą Mazurkiewicz i Kornelią Fiedkiewicz w wyścigu sztafetowym 4×100 metrów stylem zmiennym, ustanawiając nowy rekord mitingu w czasie 4:12,62s.

Drugie miejsce i srebrny medal zdobyła na dystansie 100 metrów stylem klasycznym ustępując pierwszeństwa medalistce mistrzostw Europy z 2015 roku Słowence Celik Tinie. Słowenka osiągnęła rezultat 1:09,81s, a Weronika uzyskała czas 1:10,62s.

Reprezentanci Polski wygrali rywalizację drużynową wśród dziewcząt i mężczyzn, a także zwyciężyli w klasyfikacji generalnej gromadząc aż 430 punktów. Na drugim miejscu uplasowali się gospodarze, reprezentacja Czech, która uzyskała 376 punktów, a trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła reprezentacja Austrii.Wszystkie zwierzęta duże i małe …. oraz węże

Rozmowa z Natalią Jurkiewicz, lekarzem weterynarii, specjalistką chorób zwierząt nieudomowionych.

– Proszę wyjaśnić pojęcie – „zwierzęta nieudomowione” ?

– Jest to grupa zwierząt, które coraz częściej trafiają do weterynaryjnej lecznicy. Są to gryzonie, zajęczaki, ptaki ozdobne, gady i płazy, a także nasze zwierzęta łowne czyli sarny, jelenie, dziki oraz wszystkie zwierzęta mieszkające w ZOO.

– Rozumiem, że kończyła Pani studia weterynaryjne w tym kierunku.

– Oczywiście. Były one podzielone na trzy edycje. Ostatnia dotyczyła studiów specjalistycznych, które odbywałam w formie zajęć na SGGW w Warszawie. Tam właśnie zgłębiłam tajniki chorób zwierząt nieudomowionych trzymanych w domu. Te studia trwały dwa lata i pozwoliły mi zgłębić zagadnienia wiedzy praktycznej jak i wiedzy z dziedziny prawa związanego z możliwością posiadania zwierząt egzotycznych w domach.

– Większość miłośników zwierząt posiada w swoich domach popularne psy, koty, króliczki, chomiki oraz żółwie czy świnki morskie. Kto trzyma u siebie węże, jaszczurki, zajęczaki czy kameleony?

– Przeważnie są to ludzie młodzi, którzy kierują się modą w tej branży.

– ale, żeby węża przytulać ….

– Właśnie nie chodzi w tym przypadku o przytulanie takiego zwierzaka. To doskonałe pole do jego obserwacji na co dzień. Poznawanie jego nawyków i przyzwyczajeń. To wszystko pozwoli potem na stworzenie odpowiednich warunków do życia w innym niż jego naturalne, środowisku.

– W Lęborku jest pani jedynym lekarzem weterynarii zajmującym się taką grupą zwierząt

– Prawdopodobnie tak, chociaż w całym kraju jest nas już kilkunastu. Tu w lecznicy w której przyjmujemy chore zwierzęta zdarzyło mi się już opiekować agamą oraz liczną grupą żółwi. Zdarzały się także zajęczaki gryzonie, które stanowią najszersza grupę pacjentów, z którymi ich właściciele trafiają do mnie. Wiem natomiast, że wiele osób nie wie o miejscu, w którym leczę takie zwierzęta. Myślę, że z czasem się to zmieni i ludzie ze swoimi zwierzęcymi pociechami nie będą musieli jechać do Trójmiasta, aby je tam leczyć.

– Na co najczęściej chorują zwierzęta nieudomowione ?

– Jeżeli chodzi o gady to najczęstszą przyczyną ich kłopotów zdrowotnych są błędy popełnione w ich utrzymaniu. Ostatnio miałam przypadek kameleona, którego właścicielce wydawało się, że jak on lubi ciepło to wystarczy jak go położy koło kominka. A to nie jest prawda. Kameleon musi posiadać terrarium o odpowiedniej wielkości, w którym zamontowane winny być lampy UV i co za tym idzie odpowiedni pokarm bo takiemu gadowi nie damy do jedzenia pierwszego lepszego pokarmu z ze sklepu, ale odpowiednich dla niego owadów, które znajdziemy tylko w specjalistycznych sklepach., których dostępność w mniejszych miejscowościach jest ograniczona. Myślę jednak, że w dobie internetu, każdy kto posiada takie zwierzę szybko znajdzie odpowiednie pożywienie dla swoich pupili.

– Ile kosztują zabiegi weterynaryjne dla takiej grupy zwierząt ?

– One nie odbiegają zasadniczo od średnich kosztów opieki weterynaryjnej związanej z popularnymi zwierzętami. Każdy przypadek jest indywidualny i sięga kwoty 30-40 złotych w kontekście podstawowej wizyty i konsultacji. Tu na miejscu w lecznicy posiadamy odpowiednie lekarstwa oraz niezbędne sprzęt anestezjologii wziewnej dla tej grupy zwierząt. Wszystkie zabiegi na gryzoniach, zajęczakach i gadam wykonujemy tu na miejscu w Lęborku.

– Czy podoba się pani ta praca ?

– Oczywiście, to moja pasja. Podoba mi się różnorodność zabiegów na tak różniących się od siebie zwierzętach.

– Pracuje Pani z bardzo doświadczonym lekarzem weterynarii Mirosławem Frączkiem …

– Tak , byłam w przeszłości jego praktykantką, później wyjechałam na kilka lat do Krakowa i teraz wróciłam do Lęborka.

– Teraz lęborczanie mogą korzystać z Pani wiedzy w tym zakresie.

– Tak, Zapraszam przede wszystkim te osoby, które mają jakiekolwiek kłopoty ze swoimi zwierzęcymi pociechami, ale również tych, którzy zamierzają w najbliższej przyszłości zaopiekować się zwierzakiem z grupy tych nieudomowionych. Poradzę jak należy się do tego przygotować i stworzyć odpowiednie dla nich warunki.

– Dziękuję za rozmowęOrgany jak nowe

Kończy się kolejny etap wieloletniego remontu zabytkowych organów w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła. Powstały w roku 1881 instrument z pracowni Barnima Grünberga ze Szczecina z każdym miesiącem odzyskuje dawny blask. Obecnie trwa montaż szafy organowej, a dokładniej dolnej jej części. Remont organów nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego wielu instytucji, parafii i składek wiernych. Miasto Lębork od wielu lat wspiera prace konserwatorskie i remontowe najstarszego kościoła w Lęborku. Pierwsze dotacje na remont instrumentu organowego Miasto przekazało w roku 2014. W roku 2017 jest to kwota 50 tys. zł. Łącznie na renowacje organów samorząd Lęborka przekazał już 266 tys. zł.Kto z nas lepiej i prędzej

W Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku przeprowadzony został Konkurs Sportowy dla Szkół Podstawowych pod nazwą „Kto z nas lepiej i prędzej”. W konkursie wzięły udział: Szkoła Podstawowa nr 4, 5 i 8 w Lęborku oraz Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa. Reprezentacja każdej szkoły składała się z 36 uczniów z klas I, II i III.

Przy licznie zgromadzonej publiczności, szkoły rywalizowały ze sobą w konkurencjach sportowych i zabawach. Tym razem wszystkie szkoły zostały sklasyfikowane na tym samym miejscu – pierwszym, gdyż nikt zawodów nie przegrał, wszyscy okazali się zwycięzcami.

Organizatorem konkursu było Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku.70 lat Ogólniaka

21 kwietnia br. lęborskie Liceum Ogólnokształcące nr 2 obchodziło jubileusz 70-lecia szkoły. Dominującym hasłem wydarzenia było „Od Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli do II Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły”.

Od 1947 roku Lębork był ważnym ośrodkiem kształcenia nauczycieli. Przez 23 lata istniały jednocześnie dwa licea pedagogiczne. Przez 70 lat szkoła wielokrotnie przekształcana, dostosowywała zakres nauczania do wymogów społecznych.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą, po której dyrekcja, zaproszeni goście, absolwenci, nauczyciele udali się do siedziby szkoły, aby uczestniczyć w akademii. To był bardzo emocjonujący dzień, pełen serdecznych życzeń i wspomnień. Szczególny dla byłych pracowników i uczniów. Tego dnia, w imieniu władz samorządowych życzenia złożyła Teresa Ossowska-Szara Starosta Lęborski.

Nie zabrakło również spotkań absolwentów z nauczycielami.

Minione lata to chlubny okres w istnieniu placówki, czas wytężonej pracy nauczycieli i wychowawców w przygotowaniu kolejnych pokoleń uczniów do dalszej edukacji i pracy zawodowej. Stąd święto to jest znakomitą okazją, aby podziękować całemu gronu pedagogicznemu za trud ogromnej pracy jaki podejmują na co dzień w kształceniu młodzieży.Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim 2017

Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim to szereg różnorodnych wydarzeń nawiązujących do Światowego Dnia Dzień Wiedzy o Autyzmie obchodzonym na całym świecie 2 kwietnia.

Dni Autyzmu Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” zorganizowało już po raz czwarty. Poprzedziła je lokalna kampania społeczna. W grupie integracyjnej Przedszkola nr 9 w Lęborku do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nakręcony został spot promocyjno-edukacyjny. Przez 2 tygodnie został on wyświetlony na Facebooku i Youtubie ponad 15 tys. razy! Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=bUENjBAjHVg

W czwartek 30 marca w kinie „Fregata” ponad 200 osób obejrzało film dokumentalny „Życie animowane”.Dzień później członkowie „Niebieskiego Skarbu” odwiedzili z niebieskimi wstążeczkami, symbolem autyzmu Starostę i Burmistrza. Tradycja spotkań i wpinania w klapę niebieskich wstążeczek z okazji Dnia Autyzmu ma w Lęborku i Powiecie Lęborskim kilkuletnią tradycję.

Kolejnym punktem Dni Autyzmu była coraz popularniejsza Konferencja „Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem”. Spotkanie specjalistów i praktyków na co dzień pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu miało charakter otwarty i było bezpłatne. 31 marca 2017 na sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku zebrało się ponad 120 osób by wysłuchując różnorodnych prelekcji wgłębić się w temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

W tym roku poszerzyliśmy program konferencji. Wydłużyła ona nam się o kolejne punkty, zachowując przy tym bezpłatny i masowy wymiar mówi Agnieszka Pujsza-Pomorska, prezes „Niebieskiego Skarbu”. Wśród prelegentów oprócz gości z zewnątrz były też osoby działające w naszym powiecie. To dla nas ważne by pokazywać możliwości z jakich można skorzystać tu, na miejscu. Nasza konferencja przyciąga coraz więcej uczestników. Tym roku przyjechały do nas osoby ze Słupska, Wejherowa, czy nawet z Tczewa.

1 kwietnia ulicą Staromiejską na plac Pokoju przeszedł Marsz dla Autyzmu. Niebieski przemarsz z balonikami, transparentami zakończyły przemówienia okolicznościowe na placu oraz występy. Piosenkę Sylwii Grzeszczak zaśpiewała zebranym Wiktoria Danielska, a po nim występ z chustą i piłeczkami zaprezentowały dzieci z „Niebieskiego Skarbu”.

Rozstrzygnięty został też konkurs plastyczny na plakat „Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam” dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs miał za zadanie przekazać w dostępny sposób wiedzę, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu, kształtować tolerancyjne postawy w stosunku do tych osób, integrować osoby niepełnosprawne z pełnosprawnymi i kształtować twórcze myślenie i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji. Na konkurs wpłynęło 70 prac z 15 placówek z terenu powiatu lęborskiego oraz gminy Linia i Łęczyce.

2 kwietnia spędziliśmy na meczu Pogoni Lębork. Dzieci z „Niebieskiego Skarbu” i ich rodzeństwo wyprowadziły piłkarzy Pogoni i Górnika Konin w niebieskiej eskorcie na boisko. Dla wszystkich było to wielkie przeżycie, a dla większości była to pierwsza wizyta na meczu.

Wieczorem, podobnie jak w wielu miejscach w Polsce na świecie podświetlony na niebiesko został jeden z budynków. W Lęborku był to budynek Muzeum przy ul. Młynarskiej.KGW Arkana z Cewic – zwycięzcą Gminno – Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich

Po raz dziewiąty w rozgrywkach powiatowych, a dwunasty w gminnych, zmierzyły się Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Lęborskiego na Turnieju w dniu 26 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. 

Panie oceniane były w kilku
kategoriach:

Kulinarna – ciasto z owocami
Moda – „Kreacja – Inspiracja”
Taneczna – „ Z bajki”
Edukacja – tablica informacyjna „Pokolenia”
Piosenka kabaretowa z inscenizacją pt. „Jak nie my to kto?”.

Choć rywalizacja momentami była bardzo wyrównana, jury w składzie: Piotr Hałuszczak- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Barbara Ditrich- Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Iwona Juchniewicz reprezentująca Starostwo Powiatowe w Lęborku, podjęło decyzję, że zwycięzcą tegorocznej edycji zostało Koło Gospodyń Wiejskich „Arkana” z Cewic i to ono będzie reprezentowało powiat na szczeblu wojewódzkim.


Organizatorzy i uczestnicy turnieju nie zapomnieli również o jubileuszu 10-lecia działalności KGW „Leśniczanki” z Leśnic i tego dnia obdarowali Panie symbolicznymi kwiatami, gratulacjami i prezentami. Niezależnie od wydarzenia, wygrały bon upominkowy za najładniej udekorowany stół, będący nagrodą specjalną radnego gminy Nowa Wieś Lęborska, Andrzeja Lubińskiego.

To była fantastyczna zabawa.

W imieniu organizatorów, składamy serdeczne podziękowania wszystkim kołom biorącym udział w tegorocznym Gminno-Powiatowym Turnieju za ogromny wkład włożony w przygotowanie tak fantastycznych prezentacji i dań.Galeria na dworcu

Galeria handlowa powstanie w miejscu dawnego Dworca PKS w Lęborku. Inwestor – Spółka Pomeranian Commercial Property Sp. z o.o. jest właścicielem działki, na której będzie zlokalizowany obiekt o kubaturze od 2.000 m2 do 4.000 m2. t. W budynku znajdą się powierzchnie handlowe, usługowe i rekreacyjne – w zależności od potrzeb najemcy. Otwarcie Galerii Lębork zaplanowano na II kwartał 2018 r.

Warto wspomnieć, że trwają przygotowania do budowy galerii handlowej między ul. Żeromskiego, a ul. Jana Pawła II.Strefa z nowymi drogami

Lębork otrzymał ponad dwa miliony złotych dofinansowania na budowę ulic obsługujących lęborską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Ulice Przemysłowa i Korzenna zlokalizowane są w dzielnicy „Lębork-Wschód”. Budowa nowych dróg jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania powstających w Strefie firm. Środki z budżetu państwa pochodzą z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.Wniosek Lęborka zajął w rankingu dotacji wysokie, 12 miejsce na 61 przyznanych dofinansowań. Szacunkowy koszt budowy ulic Przemysłowej i Korzennej przewiduje się na kwotę 4.022.194 zł. Dofinansowanie wyniesie 50% poniesionych kosztów. Dokładny koszt budowy ulic określi postępowanie przetargowe. Budowa ulic ma być zrealizowana do końca roku 2017. Inwestycja obejmuje budowę dróg obsługujących teren przemysłowy zaliczony w części do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tj. ulicę Przemysłową i Korzenną połączonych ze sobą rondem w ciągu ul. Wileńskiej. W przypadku ulicy Przemysłowej wybudowana zostanie jezdnia o długości 660 metrów, ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach jezdni, dwa skrzyżowania wyniesione, przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerów, cztery progi zwalniające wyspowe oraz oświetlenie uliczne – 18 lamp. Projekt budowy ulicy Korzennej obejmuje 312 metrów jezdni, ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach jezdni, skrzyżowanie wyniesione, przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerów, dwa progi zwalniające wyspowe oraz jeden azylowy, a także 15 lamp ulicznych. Realizacja budowy ul. Przemysłowej zgodna jest z Koncepcją Programową budowy drogi ekspresowej S6 i jest niezbędnym elementem dla zaprojektowanej drogi serwisowej dla S6.Mapa zagrożeń

Lęborscy policjanci tworzą mapę zagrożeń bezpieczeństwa występujących w powiecie lęborskim. Ostatnio naniesiono na nią nieprawidłowe oznakowanie drogi w gminie Nowa Wieś Lęborska. W związku z tym mundurowi wystąpią do zarządcy drogi o zmianę oznakowania w tym miejscu, po to by zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Funkcjonariusze zaplanowali również szereg spotkań z seniorami i młodzieżą, w trakcie których przybliżą im zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Lęborscy policjanci w związku z potwierdzonymi zgłoszeniami o zagrożeniach nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa podejmują szereg działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu.Nowa droga do Łeby

Trwają prace nad przebudową drogi 214 na odcinku z Białogardy do Łeby. To drugi etap remontu jednej z najważniejszych dróg w naszym powicie. Jak usłyszeliśmy już w maju 2018 roku kierowcy będą mogli przejechać nowym ponad 13-kilometrowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z obwodnicą Wicka .

Inwestycja pod nazwą: Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej 214 na odcinku Łeba- Białogarda realizowana będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z ramienia Województwa Pomorskiego. Przetarg na jej wykonanie wygrała firma Strabag. Wartość robót budowlanych wyniesie około 53 mln zł.

Samorząd Województwa Pomorskiego 26 lipca 2016 roku otrzymał na tą inwestycję dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania Regionalna Infrastruktura Drogowa. Inwestycja przewiduje budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej 214 na terenie gmin Wicko i Łeba. – Projekt obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej 214 od ronda w Łebie w kierunku Wicka na długości ok. 6,17 km oraz budowę obwodnicy miejscowości Charbrowo, Wicko i Białogarda. Tam droga zyska nowy przebieg na odcinku ok. 7,5 km.

Zapowiadano rozpoczęcie prac jeszcze w ubiegłym roku, ruszyły dopiero niedawno. Za to drogowcy działają pełną parą. Na niemal całym odcinku drogi 214 z Białogardy do Łeby trwa wielka wycinka drzew. Wzdłuż drogi można napotkać ciężki sprzęt i robotników. W związku z tym w wielu miejscach ustawione zostały ograniczenia prędkości oraz zakazy wyprzedzania. Kierowcy muszą się przygotować na utrudnienia i wolniejszą jazdę na tej trasie.Obywatele Lęborka o budżecie

Od 1 marca do 31 października 2017 r. trwają konsultacje Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2018 rok. Składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań przeznaczonych do realizacji w 2018 r. trwało od 1 do 31 marca 2017 r.

Uprawnionymi do zgłoszenia projektu jako wnioskodawca oraz do udzielenia poparcia zgłoszonemu projektowi są mieszkańcy Gminy Miasta Lębork, którzy w dniu dokonywania danej czynności konsultacyjnej mają ukończone 16 lat. Formularze zgłoszenia projektu są dostępne w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 oraz na stronach internetowych: bip.um.lebork.pl w zakładce „budżet obywatelski” i obywatelskilebork.pl w zakładce „Jak zgłosić projekt”.Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami można złożyć w następujących formach:

a) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku,

b) listownie na adres Urząd Miejski w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14,

c) elektronicznie poprzez stronę internetową: www.projekt.obywatelskilebork.pl