Skocz do głównej treści strony
REKLAMA

Przebudowa Armii Krajowej- utrudnienia w ruchu

Data: 13-03-2023

W związku z rozpoczęciem prac związanych z przebudową ulicy Armii Krajowej powstaną utrudnienia w ruchu. W pierwszym etapie od 14 marca br. będą one polegać na zamknięciu jezdni od ulicy Szarych Szeregów (bez skrzyżowania) do ulicy Partyzantów (włącznie ze skrzyżowaniem). Wyłączony z ruchu zostanie także chodnik na tym odcinku po stronie północnej (od strony Starostwa Powiatowego).

Podczas inwestycji prowadzone prace nie będą dotyczyć wyłącznie przebudowy drogi. W tym czasie wykonywane będą także prace przez gestorów sieci uzbrojenia terenu: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. oraz Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Firmy te będą wykonywać przebudowy i rozbudowy swoich sieci służących obsłudze mieszkańców rejonu ulicy Armii Krajowej. Roboty te muszą zostać wykonane w pierwszej kolejności, aby można było prowadzić prace drogowe.

Plan przebudowy ulicy obejmuje:
- przebudowę jezdni, chodników, zatok postojowych,
- budowę kanałów deszczowych, wpustów wraz z przykanalikami w oparciu o istniejący kolektor deszczowy,
- budowę przyłączy do posesji i działek, podłączenie rynien,
- przebudowę oświetlenia drogowego,
- budowę kanalizacji teletechnicznej, zieleń i oznakowanie docelowe.

Projektowana jezdnia oparta jest na obecnym układzie geometrycznym. Na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Henryka Pobożnego zaprojektowano obustronne zatoki postojowe. Natomiast skrzyżowania i przejścia dla pieszych zostaną wyniesione. Droga rowerowa zlokalizowana została po lewej stronie ulicy.

W ramach przewidzianych do wykonania prac przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Henryka Pobożnego i Armii Krajowej. Obecny układ dróg jest dla wielu kierowców nieczytelny, przez co zwiększa się ryzyko kolizji i wypadków. Przebudowa skrzyżowania poprawi bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i osób kierujących pojazdami.

Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca bieżącego roku, a jej koszt to ok. 6,4 mln złotych.

Przebudowa ulicy jest jednym z działań rewitalizacyjnych Słupska, ujętym w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ jako zadanie podstawowe.

Przebudowa ul. Armii Krajowej odbywa się w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Grafika 1: Przebudowa Armii Krajowej- utrudnienia w ruchu

Polecamy

REKLAMAOgłoszenie Starosty Lęborskiego

Ogłoszenie Starosty Lęborskiego

Więcej
REKLAMAOgłoszenie Starosty Lęborskiego

Ogłoszenie Starosty Lęborskiego

Więcej
REKLAMAOgłoszenie Starosty Lęborskiego

Ogłoszenie Starosty Lęborskiego

Więcej
REKLAMAOgłoszenie Starosty Lęborskiego

Ogłoszenie Starosty Lęborskiego

Więcej
REKLAMAOgłoszenie Starosty Lęborskiego

Ogłoszenie Starosty Lęborskiego

Więcej

Pogoda w Lęborku

Polecamy

REKLAMAAparaty słuchowe

Aparaty słuchowe

Więcej
REKLAMAMaszyny rolnicze

Maszyny rolnicze

Więcej

Przejdź do góry strony