Skocz do głównej treści strony
REKLAMA

Przebudowa Armii Krajowej- utrudnienia w ruchu

Data: 13-03-2023

W związku z rozpoczęciem prac związanych z przebudową ulicy Armii Krajowej powstaną utrudnienia w ruchu. W pierwszym etapie od 14 marca br. będą one polegać na zamknięciu jezdni od ulicy Szarych Szeregów (bez skrzyżowania) do ulicy Partyzantów (włącznie ze skrzyżowaniem). Wyłączony z ruchu zostanie także chodnik na tym odcinku po stronie północnej (od strony Starostwa Powiatowego).

Podczas inwestycji prowadzone prace nie będą dotyczyć wyłącznie przebudowy drogi. W tym czasie wykonywane będą także prace przez gestorów sieci uzbrojenia terenu: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. oraz Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Firmy te będą wykonywać przebudowy i rozbudowy swoich sieci służących obsłudze mieszkańców rejonu ulicy Armii Krajowej. Roboty te muszą zostać wykonane w pierwszej kolejności, aby można było prowadzić prace drogowe.

Plan przebudowy ulicy obejmuje:
- przebudowę jezdni, chodników, zatok postojowych,
- budowę kanałów deszczowych, wpustów wraz z przykanalikami w oparciu o istniejący kolektor deszczowy,
- budowę przyłączy do posesji i działek, podłączenie rynien,
- przebudowę oświetlenia drogowego,
- budowę kanalizacji teletechnicznej, zieleń i oznakowanie docelowe.

Projektowana jezdnia oparta jest na obecnym układzie geometrycznym. Na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Henryka Pobożnego zaprojektowano obustronne zatoki postojowe. Natomiast skrzyżowania i przejścia dla pieszych zostaną wyniesione. Droga rowerowa zlokalizowana została po lewej stronie ulicy.

W ramach przewidzianych do wykonania prac przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Henryka Pobożnego i Armii Krajowej. Obecny układ dróg jest dla wielu kierowców nieczytelny, przez co zwiększa się ryzyko kolizji i wypadków. Przebudowa skrzyżowania poprawi bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i osób kierujących pojazdami.

Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca bieżącego roku, a jej koszt to ok. 6,4 mln złotych.

Przebudowa ulicy jest jednym z działań rewitalizacyjnych Słupska, ujętym w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ jako zadanie podstawowe.

Przebudowa ul. Armii Krajowej odbywa się w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Grafika 1: Przebudowa Armii Krajowej- utrudnienia w ruchu

Polecamy

REKLAMAOgłoszenie Starosty Lęborskiego

Ogłoszenie Starosty Lęborskiego

Więcej

Pogoda w Lęborku

Przejdź do góry strony