Skocz do głównej treści strony
REKLAMA

Nowe inwestycje w Powiecie

Data: 31-08-2023

Realizacja nowych inwestycji rozpocznie się wkrótce w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. W najbliższych planach znajduje się budowa strzelnicy wirtualnej i remont małej sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska odwiedziła teren przyszłych inwestycji.

Strzelnica stanie się faktem do końca bieżącego roku kalendarzowego. Na ten cel Powiat Lęborski pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 200 tys. zł. To efekt pozytywnej weryfikacji wniosku w konkursie MON pn. „Strzelnica w powiecie 2023”. Pozyskane środki to najwyższa możliwa kwota przyznawana na ten cel w ramach pomocy Skarbu Państwa. Wkład własny Powiatu wyniesie 82.093,39 zł, co reguluje umowa zawarta 11 sierpnia br. Środki pozwolą na sfinansowanie prac przygotowawczych, adaptację  pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy. Ogólny budżet przedsięwzięcia wyniesie 282.093.39 zł. Potrzeba wybudowania strzelnicy wiąże się bezpośrednio ze zmianami podstawy programowej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, przyjętej przez Ministra Edukacji Narodowej. Zgodnie z jej zapisami, od roku szkolnego 2024/2025 w szkołach ponadpodstawowych obowiązkowa stanie się realizacja zajęć strzelania z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych. Z tego powodu staraniem Zarządu Powiatu w celu utworzenia strzelnicy wirtualnej w placówce oświatowej Powiatu Lęborskiego uczniowie zyskają ułatwiony dostęp do szkolenia w odpowiednich warunkach i na dedykowanym realizacji podstawy programowej sprzęcie na terenie miasta, gdzie znajdują się wszystkie szkoły ponadpodstawowe, dla których Powiat pełni funkcję organu prowadzącego. Strzelnica zostanie wyposażona w spełniający wymogi system szkolno-treningowy „Pojedynek”. Prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń i instalacja sprzętu mają zakończyć się do końca bieżącego roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, wykonawcą prac będzie Zakład Remontowo-Budowlany Instalatorstwa Sanitarnego CO i Gaz Józef Stanicki, natomiast nadzorem nad realizacją przedsięwzięcia zajmie się BUDCONSULTING Techniczna Obsługa Budownictwa Mieczysław Miśnik.
Wizyta starosty w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych stała się również okazją do zapoznania się z innymi potrzebami inwestycyjnymi tej placówki. W towarzystwie Grzegorza Popina, dyrektora ZSMI i Adana Etmańskiego – Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji lęborskiego starostwa, starosta zapoznała się ze stanem pomieszczeń małej sali gimnastycznej i sąsiadującego z nią zaplecza: szatniami, sanitariatami i ciągami komunikacyjnymi. Jak zapewniła, w miarę posiadanych możliwości finansowych, Powiat podejmie działania w celu dostosowania tych obiektów do współczesnych standardów. Przypomnijmy, że w listopadzie 2021 r. zrealizowany został gruntowny remont większej z dwóch należących do szkoły sal gimnastycznych. Gruntowna modernizacja obiektu kosztowała wówczas blisko 355 tys. zł. Kolejne 151 tys. zł. przeznaczono na realizację izolacji fundamentów budynku, w którym znajdują się oba obiekty sportowe. Objęła ona prace ziemne, osuszanie, odgrzybianie oraz docieplenie i wykonanie powłoki izolacyjnej, co było warunkiem koniecznym, by efekt prowadzonej modernizacji wewnątrz budynku był trwały. – Staramy się uważnie wsłuchiwać w potrzeby naszych placówek oświatowych i sukcesywnie, w miarę posiadanych środków je realizować – podsumowuje starosta Alicja Zajączkowska – Inwestycje służące poprawie warunków kształcenia młodzieży traktujemy w gronie Zarządu Powiatu bardzo poważnie i dlatego udało się zrealizować bardzo wiele. To nie tylko działania polegające na remoncie sal, pokryć dachowych, modernizacji instalacji i węzłów ciepłowniczych, a więc ogólnie warunków nauki i pracy przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów mediów (głównie prądu i ciepła), ale też pozyskiwanie środków zewnętrznych w formie konkursów grantowych, projektów i udziału w programach umożliwiających modernizację wyposażenia i technicznych środków kształcenia. Wspieramy również szkoły we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, co przekłada się skuteczną kontynuację już istniejących i otwieranie nowych kierunków kształcenia.

Mat. i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Lęborku 

Grafika 1: Nowe inwestycje w Powiecie
Grafika 2: Nowe inwestycje w Powiecie
Grafika 3: Nowe inwestycje w Powiecie
Grafika 4: Nowe inwestycje w Powiecie

Polecamy

REKLAMAOgłoszenie Starosty Lęborskiego

Ogłoszenie Starosty Lęborskiego

Więcej
REKLAMAOgłoszenie Starosty Lęborskiego

Ogłoszenie Starosty Lęborskiego

Więcej
REKLAMAOgłoszenie Starosty Lęborskiego

Ogłoszenie Starosty Lęborskiego

Więcej

Pogoda w Lęborku

Polecamy

REKLAMAAparaty słuchowe

Aparaty słuchowe

Więcej
REKLAMAMaszyny rolnicze

Maszyny rolnicze

Więcej

Przejdź do góry strony