Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka otrzymał absolutorium