Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku