Remont ulic w historycznym centrum miasta zakończony