Nowy dach dla ZSO2


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku będzie miał nowy dach.Wymiana pokrycia dachowego zostanie sfinansowana z budżetu PowiatuLęborskiego. Termin zakończenia prac budowlanych zaplanowano na koniecsierpnia br.
W lęborskim starostwie odbyło się podpisanie umowy na realizacjęinwestycji pod nazwą „Wymiana pokrycia dachowego na budynku ZespołuSzkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku”. Opiewającą na kwotę 267.304,98zł umowę sygnowali: ze strony Powiatu Lęborskiego: Alicja Zajączkowska –Starosta Lęborski i Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski;wykonawcę reprezentował Marek Loewnau, właściciel OgólnoeuropejskiejFirmy Wielobranżowej „UTENA”.
Wymiana pokrycia dachowego na ZSO 2 zakończy proces wymiany dachu nacałym kompleksie budynków zajmowanych przez Zespół SzkółOgólnokształcących nr 2 i Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych. Tymsamym zabytkowy zespół budynków odzyska pełnię świetności ifunkcjonalność podwyższonej odporności na zmienne warunki atmosferyczne.Prace budowlane, zgodnie z zapisami umowy mają się zakończyć do 31sierpnia 2020r. Wykonawca udziela również pięcioletniej gwarancji irękojmi na wykonane prace, zastosowane materiały i zamontowaneurządzenia.