Inwestycja w bezpieczeństwo

Nowoczesna instalacja przeciwpożarowa wraz z zabezpieczeniem zabytkowegosufitu zostanie zainstalowana w auli Zespołu SzkółMechaniczno-Informatycznych w Lęborku. To warunek niezbędny dlazachowania pierwotnego przeznaczenia tej sali oraz poprawy stanu ogółuzabezpieczeń przeciwpożarowych w szkole.
Powiat Lęborski sukcesywnie realizuje zalecenia Państwowej StrażyPożarnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektówbudowlanych znajdujących się pod zarządem powiatu oraz systematycznegodostosowywania do spełniania aktualizowanych norm w tym zakresie. Wponiedziałek (29.06. br.) w Starostwie Powiatowym odbyło się podpisanieumowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanieinstalacji SSP, DSO oraz zabezpieczenie elementów drewnianych nadsufitem auli do stopnia trudno zapalnego”. Użyte w nazwie skrótyoznaczają: System Sygnalizacji Przeciwpożarowej i Dźwiękowy SystemOstrzegawczy, które podniosą skutecznie poziom bezpieczeństwaprzeciwpożarowego w budynku. Wraz z instalacjami, umiejscowione wsuficie auli zabytkowe kasetony, pokryte zostaną specjalną niepalnąpowłoką, co zapewni ich ognioodporność, a jednocześnie pozwoli nautrzymanie ich zabytkowego charakteru. W fazie projektowej,przedsięwzięcie zostało uzgodnione z Konserwatorem Zabytków z DelegaturyWojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. Ze strony Powiatu,umowę na wykonanie inwestycji sygnowali: Alicja Zajączkowska – StarostaLęborski i Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski. Po stroniewykonawczej umowę podpisał Radosław Budnicki, Prezes Zarządu „Provision”Sp. z o.o. w Rumi, specjalistycznej firmy zajmującej się m.in.wdrożeniami i wykonawstwem systemów ochrony przeciwpożarowej. Wartośćinwestycji to 184.500 zł, które zostały zabezpieczone w budżecie PowiatuLęborskiego. Nowe systemy rozpoczną funkcjonowanie z końcem sierpnia br.i objęte będą pięcioletnią gwarancją i rękojmią na wykonawstwo,materiały i zamontowane urządzenia. Warto dodać, że wcześniej, podczasprac termomodernizacyjnych obiektu ZSM-I wykonany został systemhydrantów wewnętrznych.