Budowa 8 mieszkań komunalnych przy ul. Stryjewskiego w Lęborku