AKCJA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ”- Gmina Cewice